Regler for CVR numre er her:

De skal på vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, oplyses CVR-nummer og navn på den registrerede ejer af bilen (virksomhedens navn). Er der en registreret bruger af vare- og lastbilen, oplyses i stedet denne virksomheds CVR-nummer og navn. I stedet for virksomhedens navn, kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo entydigt identificerer virksomheden.

Oplysningerne

1) skal være synlige og letlæselige,

2) skal være i en farve, der klart afviger fra farven på vare- og lastbilen,

3) skal stå på venstre og højre side af vare- og lastbilen,

4) må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på vare- og lastbilen.

5) Den kan fastgøres på vare- og lastbilen med selvklæbende plastfolie.

CVR-nummer skal anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal som »CVR« efterfulgt på linje eller nedenunder af CVR-nummerets 8 cifre. På vare- og lastbiler skal virksomhedsnavn anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. På vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons, der opfylder kravet i bekendtgørelse om godskørsel om mærkning af navnet på den registrerede bruger, skal alene anføres CVR-nummer.

Kilde: Skat.dk 13-04-2015
CVR numre til biler

Regler for vægttavler:

2.02.024 Varebil N1 (1) Varebil N1 skal på hver side af køretøjet på et tydeligt synligt sted være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladte totalvægt og tilladt last eller nyttelast. Før 01.04.58: Påskrift eller skilt skal angive køretøjets egenvægt og tilladte last. (2) Påskrifter eller skilt skal være således at skrifthøjden er minimum 40mm  og totalhøjden 120mm. Køretøj, der er registreret med flere udførelser, skal være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladt last og tilladt totalvægt for hver udførelse. Før 01.05.77: Gælder ikke.

Kilde: trafikstyrelsen 13-04-2015